< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Raoul Van Damme

  • Onderzoeksdoeleinden:Studie van de adaptatie van 'complexe' functies bij dieren, met name bij reptielen en amfibieën. Met 'complex' wordt bedoeld: systemen opgebouwd uit vele onderdelen, die vaak ingezet worden voor verschillende doeleinden, en die met grote zekerheid van belang zijn voor de overleving en/of de reproductie. Voorbeelden van dergelijke functies: thermoregulatie, chemoreceptie, voortbeweging, voeding, cognitie. Studie van de relaties tussen (1)morfologische/fysiologische variatie, (2)variatie in prestatievermogen (vb. snelheid, kracht, leervermogen) en (3)overleving en reproductie. Vergelijkingen gebeuren tussen individuen, populaties en soorten (in het laatste geval, aan de hand van fylogenetische statistieken)..
  • Trefwoorden:THERMISCHE ECOLOGIE, CHEMISCHE ECOLOGIE, FYLOGENITICA, AANPASSING/ADAPTATIE, EVOLUTIONAIRE BIOLOGIE, Biologie
  • Disciplines:Dierkundige biologie, Bio-informatica en computationele biologie, Ecologie, Evolutiebiologie, Algemene biologie, Genetica, Microbiologie, Moleculaire en celbiologie, Plantenbiologie, Systeembiologie, Andere biologische wetenschappen, Andere natuurwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Morfometrie, prestatiemetingen, gedragsobservaties, paterniteitsanalysen, overlevingsanalysen, fylogenetische analysen, thermal analyses
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:evolutiebiologen