< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Raf Aerts

  • Disciplines  (KU Leuven):Ecologie, Milieuwetenschappen en management, Fysische geografie en omgevingsgeowetenschappen, Andere milieuwetenschappen, Landschapsarchitectuur, Communicatietechnologie, Geomatische ingenieurswetenschappen, Bosbouw, Kunststudies en -wetenschappen
  • Disciplines  (Hasselt University):Andere biologische wetenschappen niet elders geclassificeerd, Gemeenschapsecologie, Terrestrische ecologie, Plantenecologie, Conservatie en biodiversiteit, Ecosysteemdiensten, Milieueffecten en risico assessment, Milieumanagement, Milieumonitoring, Milieurehabilitatie, Landschapsecologie, Epidemiologie