< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Pieter Mampuys

  • Onderzoeksexpertise:De expertise van de ORSY groep situeert zich in het domein van organische synthese, homogene katalyse, multi-component chemie, foto-redox katalyse en duurzame chemie. Tijdens de ontwikkeling van nieuwe synthesemethoden wordt getracht om de nieuwe methoden zo duurzaam mogelijk te maken.
  • Trefwoorden:SYNTHESE (CHEMISCH), FOTOKATALYSE, ORGANISCHE SYNTHESE, FIJNCHEMICALIËN
  • Disciplines:Organische chemische synthese
  • Onderzoekstechnieken:Onze onderzoekers hebben toegang tot een volledig uitgerust onderzoekslaboratorium dat beschikt over alle noodzakelijk apparatuur voor methode-ontwikkeling. Een overzicht van enkele technieken die onze onderzoekers ter beschikking hebben: automatische kolomchromatografie, online-IR, hoge druk reactoren, glovebox, 400 MHz NMR met een breedband probe, HPLC, GC-MS, HRMS. Samenwerkingen met andere onderzoeksgroepen geeft ook toegang tot EPR-metingen, CV en XRS analyse en DFT berekeningen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academische onderzoeksgroepen gericht op synthese Fijnchemicaliën industrie