< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Pierre Van Damme

  • Onderzoeksexpertise:-uitvoering van fase 1, 2, 3 en 4 klinische studies, in het bijzonder vaccin studies -opstellen van studieprotocollen -management van wetenschappelijke projecten met de nadruk op infectieziektenepidemiologie -onderwijservaring in vaccinologie en infectieziekten -beheren van het wetenschappelijk secretariaat van de Viral Hepatitis Prevention Board -verlenen van adviezen op subnationaal, nationaal en internationaal vlak (Vlaamse Vaccinatiekoepel, Hoge Gezondheidszorg, Werelgezondheidsorganisatie)
  • Trefwoorden:INNOVATIES, INFECTIES, NAALD, Geneeskunde
  • Disciplines:Immunologie, Vaccinologie, Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Microbiologie, Andere klinische wetenschappen, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei
  • Onderzoekstechnieken:-volledig uitgeruste infrastructuur voor de uitvoering van fase 1, 2 en 3 studies volgens ICH en GCP. -L1 laboratorium faciliteiten voor basis onderzoek -desk top faciliteiten voor wetenschappelijke data analyses
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:-regelgevende instanties -andere onderzoeksinstellingen en universiteiten -studenten -farma-industrie en KMO's -media -regionale, nationale en internationale overheden