< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Pierre Delsaerdt

  • Onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Historische bestudering van het boek: productietechnieken, vormgeving, uitgeverij en boekhandel, bibliotheken, bibliofiele verzamelcultuur, vererfgoeding van het boek. Bibliografische beschrijving van historische boekencollecties. Ontsluiting van historische boekencollecties voor een breed publiek door publicaties, tentoonstellingen...
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):GESCHIEDENIS VAN HET BOEK, BIBLIOTHEEK, BIBLIOGRAFIE, TYPOGRAFIE, CULTUREEL ERFGOED, BOEK- EN PUBLICATIESTUDIES, Historische wetenschappen
  • Disciplines  (KU Leuven):Bibliotheek- en archieferfgoed
  • Disciplines  (University of Antwerp):Erfgoed en culturele conservatie, Geschiedenis, Cultuurgeschiedenis
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Bibliotheek- en archiefonderzoek naar de productie, distributie en consumptie van het boek en naar de geschiedenis van bibliotheken. Herkomstonderzoek. Typografisch onderzoek (bv. relatie tussen vormgeving en beoogd publiek, tussen vormgeving en "retrieval" van informatie...)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Bibliotheken, in het bijzonder bibliotheken die beschikken over erfgoedcollecties Onderzoekers, docenten en studenten in de studiegebieden (Kunst-)Geschiedenis, Letteren, Informatie- en Bibliotheekwetenschap, Communicatiewetenschappen. Overheden die verantwoordelijkheid dragen voor (roerend) cultureel erfgoed en voor bibliotheken.