< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Philippe Beutels

  • Onderzoeksexpertise:Methodes voor het schatten van de ziektelast, van de gezondheid op populatie- en individueel niveau en gezondheidseconomische evaluatie (inclusief gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, kosteneffectiviteit en kosten-batenanalyses). Hoofdzakelijk, maar niet beperkt tot, het gebied van preventieve volksgezondheid, zowel methodeontwikkeling als toepassingen. Dit omvat naast economische analyse ook: Wiskundige modellen van transmissie van infecties tussen gastheren. Wiskundige modellen van immunologische responsmechanismen in gastheren. Zowel compartimentele als individu-gebaseerde modellen. Risicopercepties voor infectieziekten en ethische aspecten van vaccinatiebeleid (inclusief discrete keuze-experimenten). Determinanten van gezondheid en gezondheidsproductie: methoden en toepassingen
  • Trefwoorden:GEZONDHEIDSECONOMIE, VACCINATIEBELEID, WERELD GEZONDHEIDS ORGANISATIE, KOSTEFFICIËNTIE, PUBLIEKE GEZONDHEID, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidseconomie, Gezondheidswetenschappen, Toegepaste economie
  • Onderzoekstechnieken:Economische evaluatie miv kosten-utiliteitsanalyse, kosten-effectiviteitsanalyse, kosten-baten analyse Disease burden studies, schatten van QALYs en DALYs, kosten gepaard gaande met ziekte op basis van enquetes en grote databases Statische en dynamische transmissiemodellen, compartmenteel en individu-gebaseerd bevolkingsenquetes, inclusief discrete choice experimenten
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:internationale onderzoeksgemeenschap beleidsmakers farmaceutische bedrijven zorgverleners