< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Petra Meier

  • Onderzoeksexpertise:Inzet van deskundigheid van de leden van de onderzoeksgroep via bij voorbeeld lezingen, workshops, onderzoeks- en beleidsnota’s, deelname aan expertenpanels, etc.
  • Trefwoorden:DIVERSITEIT, GENDER MAINSTREAMEN, GEHANDICAPTEN, GELIJKHEIDSBELEID, GENDER, LGBT, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Toegepaste sociologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Gebaseerd op kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Beleidsmakers op de verschillende niveau’s (lokaal tot en met supranationaal) - Middenveldorganisaties - Internationale organisaties - Pers