< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Peter Thijssen

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoek situeert zich in het ruime veld van de politieke sociologie. Daarbinnen concentreer ik me specifiek op vijf onderzoeksgebieden 1. Kwantitatief onderzoek naar de politieke participatie van sociale groepen (leeftijd, etniciteit en gender). 2. Kwantitatief aanbods- en vraaggericht onderoek ter verklaring van de personalisering van stemgedrag 3. De kwantitatieve meting van publieke opinie ten aanzien van hoogtechnologische technologieën, zoals bijvoorbeeld kernenergie 4.Theoretisch sociaal theoretisch onderzoek naar de concepten aliënatie en solidariteit 5. Deze kennis zet ik tenslotte in bij inhoudsanalyses van het gebruik van solidariteitsclaims in de politieke communicatie van partijen en kiezers.
  • Trefwoorden:POLITIEKE SOCIOLOGIE, SOLIDARITEIT, PUBLIEKE OPINIE, POLITIEKE DEELNAME, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste sociologie, Beleid en administratie, Sociale verandering, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Andere politieke wetenschappen, Stedelijke en regionale geografie, Andere sociale en economische geografie, Productontwikkeling, Andere sociale wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Regressie technieken (OLS, ML, Poisson, Negative Binomial, Logistic ...), Multilevel modelling (Mlwin), Structural equation modelling (Mplus), factor- en cluster technieken, correspondentie analyses.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Media, onderzoeksinstellingen, partijen