< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Peter Ponsaerts

  • Onderzoeksexpertise:Primaire celculturen van muis en mens, waaronder immuuncellen (dendritische cellen, macrofagen en T-cellen) en stamcellen (embryonale stamcellen, geïnduceerde pluripotente stamcellen, neurale stamcellen en mesenchymale stamcellen). Meer-kleuren flowcytometrische analyse voor cellulaire fenotypering en T-cel analyse. Meer-kleuren immunocytochemische analyse van gekweekte (stam)celpopulaties. Ex vivo genetische modificatie van (stam)celpopulaties gebruikmakende van mRNA, plasmide DNA, transposons en lentivirale vectoren. Proefdiermodellen voor neuro-inflammatie, waaronder het experimentele auto-immune encephalomyelitis (EAE) model en het cuprizone (CPZ) model, beiden toepasbaar in multiple sclerose onderzoek. Celtransplantatie in hersenen en ruggenmerg bij proefdieren. Beenmergtransplantatie bij muizen. In vivo niet-invasieve bioluminescentie beeldvorming (opvolging stamcelimplanten) en magnetische resonantie beeldvorming (opvolging witte stof letsels). Meer-kleuren en kwantitatieve analyse van immunohistochemische (-fluorescentie) analyse van neuro-inflammatie.
  • Trefwoorden:STAMCELLEN, HISTOLOGIE, FLOWCYTROMETRISCHE ANALYSE, CELKARAKTERISERING, IMMUNOLOGIE, CELCULTUREN, DIERMODEL, CELTRANSPLANTATIE, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Dierlijke cel- en moleculaire biologie, Dierlijke immunologie, Hematologie, Toegepaste immunologie, Inflammatie, Transplantatie immunologie, Stamcelbiologie, Celtherapie, Immunomodulerende therapie, Weefselengineering
  • Onderzoekstechnieken:Celkweek, flowcytometrie, immunocytochemie, ELISA, ex vivo gentransfer, EAE muismodel, Cuprizone muismodel, in vivo celtransplantatie, beenmergtransplantatie, niet-invasieve bioluminescentie beeldvorming, histologie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:academische en niet-academisch