< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Peter-Jan Engelen

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn expertise is gericht op Innovatie Financiering en op Institutionele Corporate Finance. Op deze twee gebieden verricht ik onderzoek, publiceer ik, consulteer ik en geef ik lezingen en trainingen. Mijn werk in Innovatie Financiering richt zich op beslissingen inzake entrepreneurial finance financiering (beursintroducties, crowdfunding en risicokapitaal) en op investeringsbeslissingen onder onzekerheid. Ik pas real optionmodellen toe om bedrijfsbeslissingen te analyseren in zeer complexe en innovatieve industrieën: farmaceutische R&D, business model innovaties in ICT, infrastructuurprojecten, hernieuwbare energie (waterstof, CCS) en duurzaam gebruik van grondstoffen (recycling).Mijn tweede expertisegebied analyseert de impact van instituties op beslissingen van bedrijven inzake bedrijfsfinanciering en op het functioneren van financiële markten. Ik concentreer me op formele instituties zoals landspecifieke regelgeving (beleggersbescherming, informatieverstrekking, beursregulering), semi-formele instituties zoals corporate governance-configuraties, samenstelling van raden van bestuur en bestuursdiversiteit, evenals informele instituties zoals vertrouwen, reputatie , CSR en bedrijfsethiek.
  • Trefwoorden:REËLE OPTIES, BESTUUR VAN EEN ONDERNEMING, FINANCIELE ETHIEK, ONDERNEMERSSTRATEGIEËN, MAMATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN, BEDRIJFSFINANCIËN, DUURZAAMHEID VAN BEDRIJVEN, KAPITAALSINVESTERINGSANALYSE, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste economie, Bedrijfsadministratie en boekhouding, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Management, Micro-economie, Toerisme
  • Onderzoekstechnieken:State-of-the-art empirische kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder multivariate data-analyse, meta-analyse, regressieanalyse, enquêtes, waardering van derivaten, complexe investeringsmodellering onder onzekerheid, eventstudies, waarderingsmodellen voor aandelen en obligaties.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Consultants, financiële managers, multinationale ondernemingen, raden van bestuur, financiële instellingen, accountants & auditors, fondsmanagers, vermogensbeheerders, institutionele beleggers, sovereign wealthfondsen, pers en media, NGO's, maatschappelijk verantwoordelijke investeerders, SRI, CSR, universiteiten, overheidsinstellingen.