< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Peter De Deyn

  • Onderzoeksdoeleinden:1) Metabole en neurochemische analyses 2) Gedragsfenotypering van muismodellen en preklinische evaluatie van symptomatische en preventieve therapeutische interventies in gevalideerde transgene muismodellen voor de ziekte van Alzheimer 3) Diagnostisch referentiecentrum biomerkers in dementie 4) Wetenschappelijke counseling 5) Hersenbank
  • Trefwoorden:ANALYSE VAN BIOGENE AMINES, GEDRAGSNEUROWETENSCHAPPEN, AMINOZUURANALYSE, HPLC, BIOMERKERS, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Biochemie en metabolisme, Medische biochemie en metabolisme, Neurowetenschappen, Ontdekking en evaluatie van biomarkers, Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen, Medicinale producten, Farmaceutica, Farmacognosie en fytochemie, Farmacologie, Farmacotherapie, Toxicologie en toxinologie, Andere farmaceutische wetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
  • Onderzoekstechnieken:-Neuroimaging apparatuur: fMRI, MRS, (neuro-activatie) SPECT; Pupil assay labo; up-to-date databanken en patiëntenpopulaties voor nagenoeg alle takken van de klinische neurologie; Neurocognitieve testinstrumenten : Middelheim Frontality score (MFS) en Emotional Facial Recognition test (EFRT). -Motoriek: Jones-Roberts rotarod voor muizen, Dunham-Miya rotarod voor muizen en ratten, wire suspension test, analyse van voetstappatronen; stationary beam test, wire suspension test; -Activiteit en exploratie: open field activiteit en exploratie (incl. sociale exploratie) met computergestuurd video-tracking systeem, donker-licht transitie box met digitale teller, computergestuurde registratie van kooiactiviteitspatronen; -Leer- en geheugentest: step-through box en small animal shocker voor actief en passief vermijdingsleren, plusvormige watermaze, Morris watermaze met computergestuurd video-tracking systeem, geautomatiseerde operante conditioneringsboxen met data acquisitie software voor protocols gebaseerd op beloning en bestraffing, deze opstellingen zijn tevens geschikt voor de registratie van eet- en drinkpatronen; manuale conditioneringsbox voor analyse van context-afhankelijke angstresponsen; -Analyse gedrags- en psychologische alteraties (angst, depressie, etc.): forced swim test, tail suspension test, sucrose preferentie test, holeboard, elevated plusmaze; -Apparatuur voor electrografisch onderzoek en registratie van geëvokeerde potentialen in ratten en muizen; lokaal en uitrusting voor neurale celculturen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Klinische neurowetenschappers - Moleculair biologen (o.a. genetici) - Farmaceutische industrie - Metabool diagnostische diensten