< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Pegie Cool

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek naar adsorbantia, katalysatoren en karakterisatie en synthese van poreuze materialen.
  • Trefwoorden:KATALYTISCHE ACTIVITEIT, SYNTHESE, GASSPLITSINGEN, POREUZE MATERIALEN, Scheikunde
  • Disciplines:Analytische chemie, Anorganische chemie, Macromoleculaire en materiaalchemie, Automobielingenieurskunde
  • Onderzoekstechnieken:- FTIR (reflectie, transmissie, photoacoustic)- FTIR-microscoop- FTIR-GC-MS- FT-Raman- Bepaling van porositeiten, oppervlakte, poriëngrootte- Adsorptie en katalyse infrastructuur- TGA/DSC
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Petrochemische industrie- Chemische industrie- Textiel industrie- Gasindustrie