< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Patrick Dendale

  • Onderzoeksdoeleinden:1) Taalkundige (distributionele, semantische, pragmatische) analyse van voornamelijk Franse data : evidentiële en epistemisch-modale uitdrukkingen (tijden, werkwoorden, voorzetsels, bijwoorden, ...), uitdrukkingen van reported speech, tijden (modaal-evidentiële gebruiken van de conditionnel, futur), spatialevoorzetsels, synoniemenparen. 2) Epistemologische en methodologische studie van linguïstische begrippen en hun onderlinge relaties : evidentialiteit en epistemische modaliteit (notionele verschillen, identificatiecriteria voor talige markers ervan), enunciatieve commitment (concepties, theorievorming ), dialogisme of linguïstische polyfonie (theorieën).
  • Trefwoorden:FRANSE TAAL, VOORZETSELS, VANZELFSPREKENDHEID, POLYFONIE, FRANSE LIGUÏSTIEK, MODALITEIT, ENGAGEMENT, Letteren
  • Disciplines:Franse taal, Discoursanalyse, Grammatica, Lexicologie, Pragmatiek, Semantiek, Synchrone linguïstiek
  • Onderzoekstechnieken:Corpusanalyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Franse taalkundigen, journalisten, studenten