< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Patricia Stoop

  • Onderzoeksexpertise:Patricia Stoop doceert historische Nederlandse letterkunde in het Departement Letterkunde van de Universiteit Antwerpen. Daarnaast bekleedde ze in de prestigieuze Visiting Brueghel Chair in het Department of Germanic Languages and Literatures aan de University of Pennsylvania (2014; 2018) en werkte ze als universitair docent Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht (2015–16). Ze heeft een propedeuse in Grieks en Latijn (Radbouduniversiteit Nijmegen, 1993) en studeerde in 1997 af in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Radbouduniversiteit. Ze behaalde haar doctoraat in de Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen in 2009. Haar proefschrift Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456–1510) (Hilversum: Verloren, 2013) ging over de genese van de vijftiende-eeuwse conventspreken uit het Brusselse augustinessenklooster Jericho en hun literaire en historische context. Daarbij ging de aandacht vooral uit naar de rol die de zusters uit dat klooster hadden bij overlevering van die preken. Als postdoctoraal onderzoeker van het Vlaamse Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) bestudeerde Patricia Stoop de thema’s vrouwelijk auteurschap en vrouwelijke autoriteit in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne preken uit de Lage Landen (2010–13). Tevens was ze een van de initiatiefnemers van het internationale en interdisciplinaire project Nuns’ Literacies in Medieval Europe (in samenwerking met Virginia Blanton, University of Missouri-Kansas City en Veronica O’Mara, University of Hull). De drie collecties met essays die voortkomen uit dit project, zijn verschenen bij Brepols (2013, 2015 en 2017). Haar nieuwe boekproject, Communities of Women’s Learning in the Low Countries, c. 1350–1600, verkent aan de hand van prekenverzamelingen en bibliotheekcollecties de reikwijdte van de kennis van vrouwen, de literaire middelen die zij gebruikten om deze uit te drukken, en het culturele en maatschappelijke veld waarin zij functioneerden. Daarnaast ontwikkelt ze een digitale databank die uiteindelijk alle volkstalige en Latijnse handschriften uit de Nederlanden die betrokkenheid van vrouwen laten zien in de periode tussen ca. 1250 en 1600, zal bevatten. Het project, dat sterk leunt op materiële gegevens in de bronnen, is het eerste in zijn soort en kan fungeren als een pilootproject voor andere regio’s in Europa. Vanzelfsprekend impliceert de focus op religieuze vrouwen en de prekenstudie een grote vertrouwdheid met de ruimere, door mannen gestuurde literaire en religieuze cultuur. Beide domeinen kunnen immers niet los van de belangrijke mannelijke invloeden en auteurs uit die periode bestudeerd worden. Daarnaast werkt ze aan drie bundels: Commercial Book Production? Writing for Third Parties. Turnhout: Brepols, [2020–] (Texts and Transitions Series); Circulating the Word of God in Medieval and Early Modern Catholic Europe: Preachers and Preaching Across Manuscript and Print (c. 1450 to c. 1550), ed. by Veronica O’Mara and Patricia Stoop. Turnhout: Brepols, [2020–] (Sermo: Studies on Patristic, Medieval, and Reformation Sermons and Preaching), en Spiritual Literature in the Late Medieval Low Countries, essays by Thom Mertens, edited, translated, and introduced by John Arblaster, Veerle Fraeters, Kees Schepers, and Patricia Stoop. With and introduction by John van Engen (Turnhout: Brepols, [2020–]). In haar onderzoek heeft Patricia Stoop speciale aandacht voor het aandeel van vrouwen in het intellectuele, religieuze, culturele en literaire veld van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Centraal in haar sterk interdisciplinaire onderzoek staan (collectief) auteurschap, geletterdheid, autoriteit en autonomie van vrouwen. Daarnaast richt ze zich op onderwerpen als netwerkvorming, memoria (zowel in de betekenis van geheugentechniek als de memoria ter nagedachtenis van personen), commerciële boekproductie en de prekenstudie.
  • Trefwoorden:GESCHIEDENIS VAN (RELIGIEUZE) CULTUUR, VROUWENGESCHIEDENIS, VROUWELIJKE AUTEURS, CODICOLOGIE, GENDERSTUDIES, RELIGIEUZE CULTUUR, GESCHIEDENIS VAN BOEKEN, GESCHIEDENIS VAN LITERATUUR, Letteren
  • Disciplines:Literatuurwetenschappen, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Theologie en religiestudies, Studie van de regio's
  • Onderzoekstechnieken:Mijn onderwijs en onderzoek situeert zich op de kruispunten van de literatuurgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, boekgeschiedenis en monastieke geschiedenis, vrouwen- en genderstudies, en religiewetenschappen. Daarnaast heb ik een gedegen expertise in de boekhistorische hulpwetenschappen van de codicologie, paleografie en editiewetenschap.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academisch onderwijs Secundair onderwijs Cultuursector Historici Archiefdiensten (Erfgoed)bibliotheken