< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Patricia Popelier

  • Onderzoeksexpertise:Theorievorming en juridische analyse alsook interdisciplinair onderzoek rond (i) Belgisch en vergelijkend grondwettelijk recht in het algemeen, (ii) federalisme en multilevel governance, (iii) grondwettelijke toetsing en het Grondwettelijk Hof, (iv) staatsrechtelijke principes en rechtsbeginselen: democratie en legitimiteit, rechtstaat, rechtszekerheid en legitieme verwachtingen, en (v) wetgevingsleer
  • Trefwoorden:RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL, WETGEVINGSLEER, GRONDWETTELIJK HOF, FEDERALE SYSTEEM, DEMOCRATIE, GRONDWET, Rechtswetenschappen
  • Disciplines:Constitutioneel recht
  • Onderzoekstechnieken:Juridische analyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academici, studenten, journalisten