< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Osvaldo Bogado Pascottini

  • Onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Mijn professionele ervaring is gebaseerd op fundamentele en toegepaste reproductie. Mijn huidige onderzoeksdoel is het ontrafelen van de effecten van maternale metabole stress op het baarmoedermilieu door de nadruk te leggen op de endometriale extracellulaire vesikelsamenstelling en het effect ervan op de embryonale ontwikkeling in een onderzoeksmodel voor melkkoeien.
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):EXTRACELLULAR VESICLES, REPRODUCTIVE BIOLOGY, METABOLISME, Diergeneeskunde
  • Disciplines  (University of Antwerp):Reproductieve geneeskunde, Veterinaire embryologie, Veterinaire epidemiologie, Veterinaire immunologie
  • Disciplines  (Ghent University):Andere landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen, Dierkundige biologie, Diergeneeskunde, Andere veterinaire wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Ik heb expertise in zowel klinische als fundamentele opstellingen, waaronder....: - Klinisch: manipulatie van de genitaliën van runderen en paarden, echografie, embryotransfer en het oppikken van eicellen. - Laboratoriumtechnieken: PCR, flowcytometrie, confocale microscopie, in vitro embryoproductie, celcultuur en extracellulaire blaasjesisolatie. - Statistieken: Basisstatistieken, machinaal leren en bio-informatica (transcriptomics en microbioom). Vertaald met www.DeepL.com/Translator
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Ik voel me op mijn gemak bij het werken in de meest uiteenlopende situaties en ik denk dat mijn expertise nuttig kan zijn voor onderzoekers, promovendi en masterstudenten, maar ook voor melkveehouders en rundveehouders.