< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Olivier Gourgue

  • Onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):ik bestudeer (bio-) geomorfologie van kustsystemen door intrinsieke interacties tussen waterstromen, sedimenttransport en vegetatiedynamica. Mijn onderzoeksactiviteiten omvatten numerieke modellering en teledetectieanalyses van getijdesystemen (slikken, kwelders en mangroven) in hun natuurlijke omgeving of in het kader van restauratieprojecten. Mijn veldsites bevinden zich in België, Nederland, Verenigde Staten en Ecuador.
  • Trefwoorden  (Flanders Hydraulics):Ongekend
  • Trefwoorden  (University of Antwerp):MODELLERING, KUSTMOERASSEN, ESTUARIA, ONTPOLDERING, GETIJDENZONE, MANGROVE, NUMERIEKE TECHNIEKEN, GEOMORFOLOGIE, Biologie
  • Disciplines  (University of Antwerp):High performance computing, Modellering en simulatie, Kustgeografie, Geomorfologie en landschapsevolutie, Hydrologie van oppervlaktewater
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Mensen die betrokken zijn bij het behoud en herstel van de getijdennatuur, bescherming tegen overstromingsgevaren.