< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Olaf Timmermans

  • Onderzoeksdoeleinden:a. Healthy region (HERE)i. Doelstelling en KernwoordenIn de Special Interest Group (SIG) worden professionals vanuit de overheid, de publieke en private sectoren met elkaar verbonden rondom het centrale thema van destinatie-ontwikkeling van de stad Antwerpen en omgeving naar een vitale en gezonde regio voor haar burgers en bezoekers in het kader van toerisme, studie en bedrijven en professionele organisaties. Deze benadering is reeds in volle ontwikkeling via het lectoraat van prof. dr. Olaf Timmermans Healthy Region van de HZ University of Aplied Sciences Vlissingen voor de regio Zeeland. Het concept van een gezondheidsregio is recent. Het komt neer op het installeren van samenwerkingsverbanden gericht op de gezondheid (preventie, care en cure) van de bevolking en bezoekers in steden en regio’s. Dit is te vertalen naar het aanbod van gezondheidszorg, naar het gezondheidsbeleid en naar het verbinden van verschillende sectoren, bv. tussen gezondheidszorg en toerisme, het verbinden van disciplines met het therapeutisch landschap van steden en regio’s, het gemeentelijk gezondheidsbeleid in het kader van het opbouwen van een vitale gemeenschap in stedelijke en landelijke contexten. Kortom, alle initiatieven die bijdragen tot Vitale Gezondheidsregio’s. Dit betekent volgende doelstellingen:• Het aanbieden van een platform voor cross-sectorale netwerkvorming met als doelstelling de kansen van de stad Antwerpen en omgeving en de regio Zeeland, als Vitale Gezondheidsregio om te zetten in werkbare markt-productcombinaties• Kennisdeling met als doel kaders aan te bieden die kunnen leiden tot inhoudelijke projecten, vormgegeven door overheden, publieke en private sectoren en kennisinstellingen• Positioneren van de stad Antwerpen en omgeving en de regio Zeeland als Vitale Gezondheidsregio, met aandacht voor landschap, leefomgeving, cross-sectorale verbindingen m.b.t. gezondheid en regionale ontwikkeling voor een breed publiek.
  • Trefwoorden:GEZONDHEIDSBEVORDERING, GEZONDHEIDSBELEIDSONDERZOEK, GEZONDE STEDEN, INNOVATIE IN DE GEZONDHEIDSZORG, Geneeskunde
  • Disciplines:Anesthesiologie, Bio-informatica en computationele biologie, Biomechanica, Biofysica, Cardiale en vasculaire geneeskunde, Dermatologie, Diagnostiek, Endocrinologie en metabole ziekten, Gastro-enterologie en hepatologie, Gerontologie en geriatrie, Gynaecologie en verloskunde, Hematologie, Immunologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen, Laboratoriumgeneeskunde, Medische biochemie en metabolisme, Medische beeldvorming en therapie, Medische systeembiologie, Microbiologie, Moleculaire en celbiologie, Morfologische wetenschappen, Neurowetenschappen, Oncologie, Oftalmologie en optometrie, Orthopedie, Otorhinolaryngologie, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Pediatrie en neonatologie, Fysiologie, Psychiatrie en psychotherapie, Regeneratieve geneeskunde, Respiratoire geneeskunde, Heelkunde, Tropische geneeskunde, Urologie en nefrologie, Andere klinische wetenschappen, Forensische geneeskunde, Verpleegkunde, Voeding en dieetkunde, Spraak-, taal- en gehoorwetenschappen, Andere paramedische wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:expertise met onderzoeksprojecten in alle domeinen (acute zorg, geestelijke gezondheidszorg, residentiële ouderenzorg en eerstelijnszorg) rond verpleegkundige en interprofessionele praktijkomgevingen met betrekking tot verschillende gezondheids- en vitaliteitsresultaten van patiënten en zorgverleners. Expertise met diverse onderzoekstechnieken, zowel kwalitatief als kwantitatief, met als specialiteit in kwalitatief onderzoek naar regressieanalyses en vooral kwalitatief onderzoek naar participatief actie-onderzoek.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:onderzoekers op thema gezonde regio en betrokken stakeholders/professionals vanuit de overheid, de publieke en private sectoren