< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Nathalie Holvoet

  • Onderzoeksexpertise:expertise: -monitoring en evaluatie op het domein van ontwikkelingssamenwerking (methodologische kennis, maar ook analyse van M&E systemen, beleid, gebruik en invloed van evaluatieresultaten, impact van evaluaties, nationale evaluatienetwerken, community-based monitoring, en evaluability studies) -gender en ontwikkeling (zowel macro als microdimensies; topics zoals intrahuishoudelijke allocatie, gender budgeting, gendergevoeligheid van ontwikkelingsbeleid, collectieve actie, klimaatsverandering, beheer natuurlijke hulpbronnen, cash transfers, sociale netwerken vanuit een genderperspectief)
  • Trefwoorden:GENDERSTUDIES, ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, ONTWIKKELINGSSTUDIES, EVALUATIEONDERZOEK, EVALUATIESYSTEMEN, EVALUATIESTUDIE, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Economische ontwikkeling, Economisch ontwikkelingsbeleid, Openbaar bestuur, Sociale verandering, Sociale bewegingen en collectieve actie, Sociologie van gender- en genderrelaties, Programmaevaluatie en sociale impactbeoordeling
  • Onderzoekstechnieken:combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methods (surveys, kwantitatieve data-analyse maar ook meer kwalitatieve methodes zoals focusgroep gesprekken, participatorische technieken)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:-beleidsmakers -praktijkmensen -evaluatoren -academische peers -civiele maatschappij -parlementairen Deze doelgroepen zowel in België als in het zuiden