< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Michel Walrave

  • Onderzoeksdoeleinden:Michel Walrave is hoogleraar Communicatiewetenschappen en woordvoerder van de onderzoeksgroep MIOS van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op het online vrijgeven van persoonlijke informatie en privacy. Hij verricht onderzoek over de motieven van individuen om persoonlijke informatie online mee te delen, de opportuniteiten die dit inhoudt (o.a. sociaal kapitaal) maar ook de risico's waarmee individuen geconfronteerd worden (bijvoorbeeld cyberrelationeel geweld en cyberpesten). De mogelijke gevolgen van intieme vormen van online zelf-onthulling (nl. sexting) worden eveneens onderzocht. Naast onderzoek over interpersoonlijke zelf-onthulling, bestudeert hij het toevertrouwen van persoonlijke informatie door consumenten aan bedrijven en hoe consumenten omgaan met nieuwe vormen van interactieve marketing (zoals advergames en reclame op sociaalnetwerksites).
  • Trefwoorden:E-PRIVACY, E-GOVERNMENT, CYBERPESTEN, COMPUTERSPELEN, VERSPREIDING VAN INNOVATIES, MEDIAGEBRUIK, E-MARKETING, ICT, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie , Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie, Sociale psychologie, Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media, Andere media en communicatie
  • Onderzoekstechnieken:- Experimenteel onderzoek- Diepte - Interviews - Focus groepen- Inhoudsanalyse- Social netwerk analyse- Delphi methode
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Overheid- Media- Bedrijven- Vakbonden- Scholen