< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Michel De Paepe

  • Trefwoorden:Technische thermodynamica, HVAC&R, energieopslag, Organische Rankine cyclus
  • Disciplines:Geothermische energie, Warmteoverdracht, Thermodynamica niet elders geclassificeerd, Bouwfysica, Thermische energie, Thermodynamische processen, Energieopslag, Energieconversie