< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Melissa Farasyn

  • Trefwoorden:diachrone taalkunde, Duits, Nederlands, dialecten, corpuslinguïstiek, syntaxis, Middelnederduits, historische taalkunde, Frans-Vlaams, Taalvariatie en taalverandering
  • Disciplines:Historische linguïstiek, Corpuslinguïstiek, Syntax, Diachrone linguïstiek, Dialectologie