< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Matthew Blaschko

  • Disciplines:Artifici�le intelligentie, Mulitmediaverwerking, Biologische systeemtechnologie, Signaalverwerking, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen, Medische beeldvorming en therapie