< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Marcos Fernandez-Martinez

  • Onderzoeksexpertise:Mijn onderzoek is gericht op het effect van de beschikbaarheid van voedingsstoffen en het klimaat op de biosfeer, van bos tot bryophytes, binnen een macro-ecologische benadering.
  • Trefwoorden:KOOLSTOFBALANS VAN BOSSEN, STOICHIOMETRIE, KOOLSTOFCYCLUS, DE BESCHIKBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN, KOOLSTOFBALANS, BRYOPHYTEN, Biologie
  • Disciplines:Gemeenschapsecologie, Globale ecologie, Terrestrische ecologie, Fylogenie en vergelijkende analyse, Plantenecologie, Atmosferische biologie, Koolstofsequestratie wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Statistieken zijn de belangrijkste tool die ik gebruik om mijn onderzoek uit te voeren. Ik heb ook veld- en labwerk verricht om de elementaire samenstelling van planten te analyseren (IRMS, ICP-massaspectrometrie).
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Onderzoekers, bosbeheerders, openbaar bestuur, journalisten, leraren in het secundair onderwijs