< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Marc David

  • Onderzoeksdoeleinden:Simulatie, modellering en hypothese-tests.Simulatie impliceert dat we een abstractie van een gegeven systeem maken aan de hand van een stel toestandsvariabelen, hun beginwaarden en de regels die hun evolutie bepalen (bv. de gediscretiseerde vorm van dynamische vergelijkingen), vervolgens de veranderde toestand berekenen als functie van een of meer onafhankelijke variabelen en tenslotte de resultaten interpreteren in het kader van de oorspronkelijke probleemstelling. Modellering impliceert dat we de beschrijving van een gegeven fenomeen in termen van een collectie numerieke (bv. gemeten) gegevens, reduceren tot een beschrijving aan de hand van (benaderende) wiskundige relaties tussen twee of meer variabelen. Hypothese-tests kunnen (een van) beide bovenstaande activiteiten omvatten en leiden tot een statistisch gekwantificeerde uitspraak over aanvaarding/verwerping van een bepaalde hypothese.
  • Trefwoorden:CORRELATIES, MODELLERING, NUMERIEKE SIMULATIE, DATAMANIPULATIE, BANDBREEDTE, FOURIER TRANSFORMATIE, ORTHOGONALE VEELTERMEN, SIMULATIES, MONTE CARLO, DYNAMISCHE SYSTEMEN, STATISTIEK, Informatica
  • Disciplines:Astronomie en ruimtewetenschappen, Toegepaste wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Artificiële intelligentie, Computerarchitectuur en -netwerken, Distributed computing, Informatiewetenschappen, Informatiesystemen, Programmeertalen, Scientific computing, Theoretische informatica, Visual computing, Andere informatie- en computerwetenschappen, Andere natuurwetenschappen, Computer hardware, Computertheorie, Signaalverwerking, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen, Geomatische ingenieurswetenschappen, Productontwikkeling, Veiligheidsingenieurswetenschappen, Andere ingenieurswetenschappen en technologie
  • Onderzoekstechnieken:Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van verschillende technieken (Fourier analyse, variantie analyse, ontbinding in orthogonale polynomen).
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Wetenschappelijke instellingen.