< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Maarten Liefooghe

 • Onderzoeksdoeleinden  (Vrije Universiteit Brussel):

  Architectuur, architectuurtheorie en architectuurgeschiedenis

  Theorie en geschiedenis van de monumentenzorg

  Museum studies, musealiseringsprocessen

  Interacties en disciplinaire verhoudingen tussen architectuur(cultuur), (hedendaagse) kunst en erfgoedpraktijken

  Museumarchitectuur: in het bijzonder kunstenaarsmuseaMijn doctoraal onderzoek betrof de verhouding van de museumarchitectuur van kunstenaarsmusea tot het institutioneel programma van deze monografische musea. Hoe kan architectuur 'op maat' ontworpen worden voor (leven en werk) van een herdachte kunstenaar, en moet dat? Dit onderzoek combineerde theoretische perspectieven uit de literatuurtheorie (over auteurschap en auteurskritiek), uit de kunstsociologie en -historiografie (over moderne figuur van de kunstenaar en zijn cultus, en over de mythemen in deze kunstenaarsmythologie), uit de architectuurtheorie (relaties tussen gebouw en programma) en de museum studies (kunstmuseum versus archief en memoriaal, kunstwerk versus document en relict/reliek). Een uitgebreidere publicatie van dit onderzoek is in voorbereiding.

  Onder meer via een beleidsvoorbereidende studie over hedendaagse kunstmusea in opdracht van de Vlaams Bouwmeester heb ik ook breder onderzoek verricht over museumarchitectuur.

   

  Architectuur tentoonstellen

  Mijn post-doctoraal onderzoek betreft de vaak als paradoxaal omschreven activiteit van het tentoonstellen van architectuur. Mijn onderzoek richt zich op de wijzigende conventies in de architectuurtentoonstellingen, op het auteurschap van de architect-curator, en op de uitwisselingen, analogieën en verschillen tussen het tentoonstellen van beeldende kunst en architectuur, en tussen het tentoonstellingn van architectuur binnen de hedendaagse architectuurcultuur en binnen een erfgoedcontext.

  Vanaf 1 oktober 2016 werk ik deeltijds als post-doctoraal onderzoeker van het FWO op mijn project 'Exhibiting architecture in the expanded field of historic preservation: learning from (belgian) experiments with 1:1 models and in situ exhibits.'

 • Trefwoorden  (Ghent University):auteurschap, museumarchitectuur, architectuurtentoonstellingen, architectuurtheorie, architectuurgeschiedenis, erfgoed
 • Trefwoorden  (Vrije Universiteit Brussel):Historische wetenschappen
 • Disciplines  (Ghent University):Architectuur niet elders geclassificeerd, Architecturale geschiedenis en theorie
 • Disciplines  (Vrije Universiteit Brussel):Andere kunsten niet elders geclassificeerd, Andere geschiedenis en archeologie niet elders geclassificeerd
 • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (Vrije Universiteit Brussel):

  Architectuur, architectuurtheorie en architectuurgeschiedenis

  Theorie en geschiedenis van de monumentenzorg

  Museum studies, musealiseringsprocessen

  Interacties en disciplinaire verhoudingen tussen architectuur(cultuur), (hedendaagse) kunst en erfgoedpraktijken

  Museumarchitectuur: in het bijzonder kunstenaarsmuseaMijn doctoraal onderzoek betrof de verhouding van de museumarchitectuur van kunstenaarsmusea tot het institutioneel programma van deze monografische musea. Hoe kan architectuur 'op maat' ontworpen worden voor (leven en werk) van een herdachte kunstenaar, en moet dat? Dit onderzoek combineerde theoretische perspectieven uit de literatuurtheorie (over auteurschap en auteurskritiek), uit de kunstsociologie en -historiografie (over moderne figuur van de kunstenaar en zijn cultus, en over de mythemen in deze kunstenaarsmythologie), uit de architectuurtheorie (relaties tussen gebouw en programma) en de museum studies (kunstmuseum versus archief en memoriaal, kunstwerk versus document en relict/reliek). Een uitgebreidere publicatie van dit onderzoek is in voorbereiding.

  Onder meer via een beleidsvoorbereidende studie over hedendaagse kunstmusea in opdracht van de Vlaams Bouwmeester heb ik ook breder onderzoek verricht over museumarchitectuur.

   

  Architectuur tentoonstellen

  Mijn post-doctoraal onderzoek betreft de vaak als paradoxaal omschreven activiteit van het tentoonstellen van architectuur. Mijn onderzoek richt zich op de wijzigende conventies in de architectuurtentoonstellingen, op het auteurschap van de architect-curator, en op de uitwisselingen, analogieën en verschillen tussen het tentoonstellen van beeldende kunst en architectuur, en tussen het tentoonstellingn van architectuur binnen de hedendaagse architectuurcultuur en binnen een erfgoedcontext.

  Vanaf 1 oktober 2016 werk ik deeltijds als post-doctoraal onderzoeker van het FWO op mijn project 'Exhibiting architecture in the expanded field of historic preservation: learning from (belgian) experiments with 1:1 models and in situ exhibits.'