< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Luca Paolo Merlino

  • Onderzoeksexpertise:Al lang wordt erkend dat de meeste economische transacties niet plaatsvinden op anonieme markten, maar eerder bilaterale transacties tussen twee partijen die elkaar moeten kennen en moeten ontmoeten om de uitwisseling te laten plaatsvinden. Vandaar dat iemands netwerk van sociale interacties belangrijk is bij het vormgeven van eigen economische uitkomsten. Dit is bijvoorbeeld het geval op de arbeidsmarkt: veel studies hebben aangetoond hoe relevant de sociale banden zijn bij het bepalen van lonen en kansen op werk. In mijn onderzoek bestudeer ik de implicaties van het samenspel tussen sociale interacties en economische activiteiten vanuit twee complementaire perspectieven. Ten eerste bestudeer ik het effect van sociale interacties op economische uitkomsten, de huwelijksmarkt en de arbeidsmarkt. In mijn onderzoek kwantificeer ik in welke mate iemands houding ten opzichte van bepaalde specifieke sociaal-demografische groepen wordt beïnvloed door het type en de frequentie van de sociale interacties met hun leden. Het doel van dit onderzoek is om implicaties voor de lange termijn af te leiden voor relevante maatschappelijke uitkomsten, zoals huwelijken, en in het bijzonder, interraciale huwelijken, de opvoeding van kinderen en discriminatie op de arbeidsmarkt. Ten tweede bestudeer ik de implicaties van het feit dat agenten, wanneer ze eenmaal beseffen dat hun sociale relaties hun economische uitkomsten kunnen beïnvloeden, strategisch in sociale interacties kunnen investeren. Inderdaad, een van de belangrijkste uitdagingen om empirisch het effect van sociale interacties op economische uitkomsten te bestuderen, is hoe het effect van peers op gedrag uit peer selectie te ontwarren. Om dit probleem op te lossen, ontwikkel ik kaders waarin zowel acties als peers het resultaat zijn van een individuele keuze. Bij het ontwikkelen van elk van deze twee perspectieven, gebruik ik zowel empirische als theoretische hulpmiddelen om implicaties te ontlenen die nuttig zullen zijn bij het verlichten van de ongelijkheden en inefficiënties die typisch ontstaan in de gedecentraliseerde evenwichten van genetwerkte economieën.
  • Trefwoorden:ECONOMISCH FAMILIEGEDRAG, SOCIALE NETWERKEN, ARBEIDSECONOMIE, PUBLIEKE ECONOMIE, HUISHUIDLEIJKE ECONOMIE, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Arbeids- en demografische economie, Publieke economie, Huishoudelijk gedrag en familieorganisaties, Welvaartseconomie, Micro-economie niet elders geclassificeerd
  • Onderzoekstechnieken:Sociale en economische netwerkanalyse. Economische theorie, micro-economische theorie en en speltheorie. Micro-econometrie, toegepaste micro-economie, paneldata-analyse, arbeidseconomie.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Beleidsmakers, journalisten en economische commentatoren.