< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Luc Verschaeve

  • Onderzoeksexpertise:Expertise in genetische toxicologie, met de nadruk op activiteiten die verband houden met de menselijke (cytogenetische) biomonitoring (verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld, milieuvervuiling, straling), in vitro studies naar elektromagnetische velden en de relatie tussen elektromagnetische velden en de ziekte van Alzheimer, studies over mutageniteit en antimutagenicity van natuurlijke stoffen (traditionele medicinale planten, potentiële anti-TBC moleculen, ...). Expertise over bio-effecten van niet-ioniserende straling (vooral extreem laagfrequente velden en radiofrequenties: hoogspanningsleidingen en mobiele communicatie )
  • Trefwoorden:RADIOFREQUENTIE, EXPERIMENTELE STUDIE, BIOMONITORING, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Dierkundige biologie, Genetica, Plantenbiologie, Systeembiologie, Biofysica, Laboratoriumgeneeskunde, Moleculaire en celbiologie, Morfologische wetenschappen, Oncologie, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Productie van landbouwdieren, Productie van landbouwgewassen, Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Diergeneeskunde
  • Onderzoekstechnieken:Cytogenetische technieken: chromosoomaberratiestest, micronucleus test, cytoom test, neutraal rood opname test, komeettest, zuster chromatide uitwisselingstest, chromosoombandering, enz. Bacteriële mutagenese tests: Ames test en Vitotox test in het bijzonder.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Wetenschappelijke instituties, wetenschappers, overheden (regeringen), gezondheid agentschappen (IARC, WHO, HGR, GR, enz.)