< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Luc Van Gool

  • Disciplines  (KU Leuven):Artifici�le intelligentie, Mulitmediaverwerking, Biologische systeemtechnologie, Signaalverwerking, Andere computer ingenieurswetenschappen, informatietechnologie en mathematische ingenieurswetenschappen, Medische beeldvorming en therapie