< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Luc D'Haese

  • Onderzoeksdoeleinden:- Economische en financiële evalutie van projecten als onderdeel van de armoedebestrijding- Formulering van nationaal strategische documenten en voorstellen voor acties ter bevordering van de leefomstandigheden van de bevolking- Training in agro-economie, bedrijfsbeheer en planning- Projectmanagement- Socio-economische studies- Agro-systeem analyse- Formulering van ontwikkelingsprojecten- Marktstudies en sector gebonden studies van landbouwproducten in de ontwikkelingslanden- Ruraal economische optimisatie-modellen
  • Trefwoorden:PROJECTMANAGEMENT, LANDBOUWPRODUCTEN, PROJECTEVALUATIE, LANDELIJK LEVENSONDERHOUD, MINDER ONTWIKKELDE LANDEN, MARKTSTUDIES, Toegepaste biologische wetenschappen
  • Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Management, Biologische systeemtechnologie, Biomateriaal engineering, Biomechanische ingenieurswetenschappen, Medische biotechnologie, Andere (bio)medische ingenieurswetenschappen, Milieu-ingenieurswetenschappen en -biotechnologie, Industriële biotechnologie, Andere biotechnologie, bio-en biosysteem ingenieurswetenschappen, Geomatische ingenieurswetenschappen, Productontwikkeling, Veiligheidsingenieurswetenschappen, Andere ingenieurswetenschappen en technologie, Productie van landbouwdieren, Productie van landbouwgewassen, Biotechnologie voor landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Visserij, Levensmiddelenwetenschappen en (bio)technologie, Bosbouw, Tuinbouwproductie, Andere landbouw, bosbouw, visserij en aanverwante wetenschappen, Andere landbouwwetenschappen, diergeneeskunde en levensmiddelenwetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:- Economische en financiële analyse van projecten- Monitoring en evaluatie van projecten- Landbouwbedrijfsbeheer technieken - Technieken voor de studie van landbouwsystemen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- Regionale en federale overheid- Sector van de ontwikkelingsamenwerking- Nationale en internationale donor organisaties