< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Lieven Bervoets

  • Onderzoeksdoeleinden:Sinds meer dan 30 jaar voer ik vooral veld-ecotoxicologisch onderzoek uit naar de bio-beschikbaarheid en de effecten van micropolluenten op zowel aquatische als terrestrische organismen. We kijken daarbij vooral naar de effecten van omgevingsfactoren zoals pH, temperatuur, zoutgehalte etc. op de opname en accumulatie van metalen en organische micropolluenten. Bijzondere aandacht gaat sinds een aantal jaren naar perfluorverbindingen (PFAS).In het laboratorium hebben we de capaciteit om metalen en PFAS te meten, tot zeer lage concentraties, zowel in omgevingsstalen (water, bodem, sediment) als in biota (allerhande terrestrische en aquatische organismen). Effecten worden bestudeerd voornamelijk op het organismaal niveau en op het niveau van de levensgemeenschap. Voor de studie naar andere micropolluenten (bv PCB's, vlamvertragers, pesticiden,..) werken we samen met andere laboratoria binnen en buiten de UAntwerpen. Recent zijn we gestart met onderzoek naar de verspreiding en de effecten van microplastics in het aquatische milieu.Tenslotte wordt ook naar de effecten van "natuurlijke" componenten zoals nutriënten, gekeken op het niveau van aquatische levensgemeenschappen.
  • Trefwoorden:VISGEMEENSCHAPPEN, MILIEUBEWAKING, ECOTOXICOLOGISCHE EVALUATIE, VELDECOTOXICOLOGIE, MACRO-ONGEWERVELDEN, Biologie
  • Disciplines:Dierenecologie, Aquatische biologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling niet elders geclassificeerd, Milieumonitoring, Bodemchemie
  • Onderzoekstechnieken:Voor metaalanalyses; ICP-OES; ICP-MS en HR-ICP-MSVoor PFAS analyse: UPLC-MSallerhande materiaal is aanwezig voor de bemonstering van omgevingsstalen en biota; zowel voor het aquatische als het terrestrische milieu
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Andere onderzoeksgroepenOverheidsdiensten (VMM, OIVAM)Industrie