< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Leni Franken

  • Onderzoeksdoeleinden:Mijn onderzoek richt zich voornamelijk op actuele politieke filosofie (Rawls, Dworkin, Raz, Kymlicka, Kukathas, Galston), perfectionisme versus antiperfectionisme, overheidsneutraliteit, kerk-staat regimes, onderwijs- en godsdienstvrijheid, levensbeschouwelijke vakken, en levensbeschouwelijk georiënteerde scholen. De voorbije jaren heb ik me vooral toegespitst op levensbeschouwelijk onderwijs, met bijzondere aandacht voor niet-confessioneel onderwijs over levensbeschouwingen en neutraliteit; islamonderwijs in België en in Europa; en vergelijkende studies in Religious Education. Mijn benadering hierbij is niet empirisch of theologisch, maar gebaseerd op politieke filosofie, epistemologie en religiewetenschappen.
  • Trefwoorden:AUTONOMIE, RELIGIEUS PLURALISME, RELIGIEUZE STUDIES, ONDERWIJSBELEID, STAATSSTEUN, GODSDIENSTONDERWIJS, OVERHEIDSNEUTRALITEIT EN RELIGIE, GRONDWET, POLITIEKE FILOSOFIE, VRIJHEID VAN ONDERWIJS, Letteren
  • Disciplines:Curriculum en pedagogiek van godsdienst en filosofie , Onderwijs, cultuur en maatschappij niet elders geclassificeerd, Filosofie van het onderwijs, Sociale en politieke filosofie, Juridische ethiek, Sociale ethiek, Vergelijkende studie van religie, Religie en samenleving
  • Onderzoekstechnieken:Theoretisch onderzoek, voornamelijk in politieke filosofie, epistemologie, religiewetenschap en internationale literatuur rond religieonderwijs en kerk-staat verhoudingen. Praktische onderwerpen zoals religieonderwijs, financieren van levensbeschouwingen, erkennen en subsidiëren van confessionele scholen, etc. worden vervolgens vanuit deze disciplines op een kritische maar ook constructieve manier geëvalueerd.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academische onderzoekersBeleidsmakersPoliticiOnderwijsverstrekkers en -expertenJournalisten