< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Leen Timbermont

  • Onderzoeksdoeleinden:Training van site personeel en coördinatie van biomarker onderzoek in verschillende klinische studies:- observationele studies:ASPIRE-ICU - incidentie van Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa ventilator geassocieerde pneumonie in intensieve zorgen in EuropaASPIRE-SSI: incidentie van S. aureus surgical site infecties- phaseII studies:SAATELLITE - efficiëntie en veiligheid van een monoclonaal antilichaam om S. aureus ventilator geassosieerde pneumonie in intensieve zorgen te voorkomenEVADE - efficiëntie en veiligheid van een monoclonaal antilichaam om P. aeruginosa ventilator geassocieerde pneumonie in intensieve zorgen te voorkomen Een Europees laboratorium netwerk (LAB-Net) om klinische studies in infectieziekten te ondersteunen uitbouwen.
  • Trefwoorden:BACTERIOLOGIE, BACTERIËLE RESISTENTIE, MEDISCHE MICROBIOLOGIE, BACTERIE, Geneeskunde
  • Disciplines:Bacteriologie, Infectieziekten
  • Onderzoekstechnieken:microbroth dilutieELISAqPCRcultuur
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Klinisch onderzoek