< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Leen Lauriks

  • Onderzoeksdoeleinden:Expertise in meting van thermische performantie in gebouwen. Gespecialiseerd in infrarood thermografie (ITC level II gecertificeerd), aangevuld met een brede waaier aan andere meetexpertise (lucht- en oppervlaktetemperatuur, luchtsnelheid, warmtestroom, enz).Toepassing van deze metingen voor energierenovatie van bestaande gebouwen. Bedreven in constructie technologie en bouwmaterialen. Gespecialiseerd in renovatie van historisch schrijnwerk en glas.
  • Trefwoorden:ERFGOED, TECHNIEK GESCHIEDENIS, THERMOGRAFIE, BOUWMATERIALEN, CONSTRUCTIE, Bouwkunde
  • Disciplines:Bouwkundig erfgoed en renovatie, Energie in gebouwen en gebouwde omgevingen, Niet-destructief onderzoek, veiligheid en diagnose
  • Onderzoekstechnieken:We bezitten alle nodige apparatuur voor het uitvoeren van thermografische inspecties op gebouwen. De thermografische camera's kunnen ook worden aangewend voor thermische inspectie in de industrie of medische wereld. Dit kan worden aangevuld met meetsensoren voor audits in gebouwen, ook voor monitoring over langere periodes.De “klimaatkamer” wordt gebruikt om het hygrothermisch gedrag in complexe constructies en bouwaansluitingen te bestuderen. De kamer bestaat uit twee kamers die beiden apart geklimatiseerd kunnen worden. Deze opstelling laat toe om gebouw- en installatiecomponenten (e.g. HVAC) en andere opstellingen te testen onder variabele omgevingscondities. Er is een verscheidenheid aan sensoren (lucht- en oppervlaktetemperatuur, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid, warmtestroom en luchtdrukverschil) beschikbaar voor de monitoring van de volledige testduur.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Thermografische inspecties worden gebruikt voor het opmeten van thermische fenomenen. Dit kan worden toegepast voor beoordelen van de thermische performantie van gebouwen (bvb. vergelijking voor en na energetische renovatie), maar ook voor de toepassing in industriële omgeving, elektrische installaties, medische toepassingen, enz.Auditing van gebouwen is voornamelijk interessant voor eigenaars of beheerders van gebouwen om inzicht te verwerven in het thermisch gedrag van hun eigendom en de mogelijke ingrepen voor verbeteren van de energieprestatie.De klimaatkamer laat bedrijven toe om het ontwerp van hun producten (installaties en/of componenten) te optimaliseren tijdens de ontwerpfase onder een brede waaier van omgevingscondities. Deze producten kunnen gebouwcomponenten zijn (bvb. warmstestroom doorheen gelaagde muurconstructie) of installatie componenten (bvb. warmtepomp rendement). Er kan daarbij gekeken worden zowel naar productontwerp als performantie om je product technisch te verbeteren (bvb. luchtdichtheid van raamaansluiting in een muur). De klimaatkamer laat ook toe om meetprotocollen (bvb. infrarood thermografie) onder extreme weersomstandigheden te testen.