< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Leen Catrysse

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek naar de kwaliteit van het lezen om te leren bij studenten in het hoger onderwijs. Meer bepaald focust mijn onderzoek zich op het in kaart brengen van het online leerproces en welke cognitieve en motivationele/emotionele componenten een invloed hebben op het leerproces en de uiteindelijke leeruitkomsten.
  • Trefwoorden:OOGBEWEGINGSREGISTRATIE, LEZEN, LEERPROCES, Pedagogische wetenschappen en didactiek
  • Disciplines:Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Onderwijskunde, Onderwijs- en schoolpsychologie, Cognitieve processen, Leren en gedrag, Motivatie en emotie, Onderzoeksmethoden en experimentontwerp, Statistiek en data-analyse
  • Onderzoekstechnieken:- Oogbewegingsregistratie - Retrospectieve hardopdenkprotocollen - Zelfrapportagevragenlijsten - Mixed effects modellen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Hoger onderwijs