< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Lander WILLEM

  • Onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Lander Willem heeft een aanstelling als onderzoeksdocent in het departement Huisartsgeneeskunde en Bevolkingsgezondheid (FAMPOP) met als focus gezondheidseconomie. Dit omvat de ontwikkeling en toepassing van model-gebaseerde economische analyses voor eerstelijnszorg, verpleegteams in een ziekenhuisomgeving, infectieziektenbestrijding en aangepaste zorg voor niet-overdraagbare ziekten. Hij is ook lid van Centre for Health Economics Research and Modelling Infectious Diseases (CHERMID) aan de Universiteit Antwerpen en deel van het SIMID-consortium (www.simid.be). Zijn sterkte ligt in het interdisciplinair onderzoek rond economische evaluaties, wiskundig modelleren en gezondheidszorg.
  • Disciplines  (Hasselt University):Gezondheidseconomie, Gezondheidspromotie en -beleid, Epidemiologie
  • Disciplines  (University of Antwerp):Parallel computing, Modellering en simulatie, Gezondheidseconomie, Gezondheidspromotie en -beleid, Epidemiologie, Mathematische methoden, programmeermodellen, mathematische en simulatiemodellering
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Gezondheidseconomie, Volksgezondheid, Gezondheidszorg, Modelleren, Transmissie dynamica, Analyse van sociale contactpatronen, Individu-gebaseerde modellen, Agent-based modellen, Programmeren, Code optimalisatie, Kosteneffectiviteit analyse, Onzekerheidsanalyse
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):Geïnteresseerden in gezondheidseconomische evaluaties en kwantitatief onderzoek rond het modelleren van infectieziekten en chronische aandoeningen.