< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Kristof Titeca

  • Onderzoeksexpertise:Ik werk rond bestuur en conflict in Centraal en Oost Afrika, in hoofdzaak rond Congo (Democratische Republiek van Congo) en Uganda. In deze context kijk ik naar: - Politieke dynamieken in beide landen, en de rol van ontwikkelingshulp en de internationale gemeenschap. - De rebelbewegingen Lord's Resistance Army (LRA) en Allied Democratic Forces (ADF) - Natuurbescherming, met een focus op Garamba National Park in Congo - Ivoorsmokkel - Publieke diensten (onderwijs, gezondheid, politie) in Congo
  • Trefwoorden:CONGO, CONFLICTEN, CONSERVATIE, OEGANDA, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Antropologie, Beleid en administratie, Sociale verandering, Sociologie van organisaties en beroepen, Andere sociologie en antropologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Andere sociale wetenschappen, Democratisering, Ontwikkelingsstudies, Internationale politiek, Veiligheid, vrede en conflicten
  • Onderzoekstechnieken:Hoofdzakelijk veldonderzoek aan de hand van kwalitatieve onderzoekstechnieken (semi-gestructueerde interviews, focusgroepen, observatie, enz.), en in mindere mate kwantitatieve (surveys)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Academische onderzoeksgroepen- Internationale organisaties - Nationale overheid en NGO's actief op het domein van ontwikkeling en ontwikkelingshulp - Media (journalisten) - Het geïnteresseerde publiek wat ontwikkelingsproblematiek betreft