< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Kristel Sleegers

  • Onderzoeksdoeleinden:Kristel Sleegers, MD PhD, heeft expertise in de complexe genetica van de ziekte van Alzheimer. Met een dubbele opleiding in de geneeskunde en de genetische epidemiologie combineert ze geavanceerde moleculair genetische technieken met genetische statistiek ter identificatie van causale mutaties, genetische risicofactoren en modificerende factoren, en van genotype-fenotype correlaties in uiteenlopende biomaterialen, om het ziekte proces van de ziekte van Alzheimer en verwante hersenaandoeningen te kunnen ontrafelen. Het uiteindelijke doel is een vertaling van basiswetenschappelijke bevindingen naar een verbeterde aanpak van de ziekte voor de patient.
  • Trefwoorden:GENETISCHE EPIDEMIOLOGIE, NEURODEGENERATIEVE HERSENZIEKTEN, MOLECULAIRE GENETICA, Biomedische wetenschappen
  • Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde, Moleculaire en celbiologie, Neurowetenschappen, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere klinische wetenschappen, Maatschappelijke gezondheidszorg, Gezondheidswetenschappen, Publieke medische diensten, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen, Biologische en fysiologische psychologie, Cognitieve wetenschappen en intelligente systemen, Ontwikkelingspsychologie en veroudering
  • Onderzoekstechnieken:Genetische EpidemiologieStatistische Genetica
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Onderzoekers werkzaam in moleculaire of medische genetica die complexe genetische aspecten in kaart willen brengen (bv associatie analyse van zeldzame varianten in NGS data, genetische effect modificatie, genetische anticipatie, polygene risicoprofilering, ...)Onderzoekers die in vitro of in vivo analyses uitvoeren, bv ter karakterisatie van een mutatie, die nood hebben aan advies rond statistische data verwerking (bv non-parametrische tests, linear mixed models, repeated measurements)