< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Koenraad Monsieurs

  • Onderzoeksdoeleinden  (University of Antwerp):Klinisch onderzoek naar de kwaliteit van reanimeren.Klinisch onderzoek naar het effect van de implementatie van Rapid Respons Teams in ziekenhuizen.Klinisch onderzoek naar het effect van triage van patiënten naar de dienst spoedgevallen of naar een huisartsenwachtpost.Klinisch onderzoek naar urgente zorg voor ouderen in woonzorgcentra.Klinisch onderzoek naar screeningsmethoden op spoedgevallendiensten om kindermishandeling op te sporen.
  • Disciplines  (Ghent University):Cardiale- en vasculaire geneeskunde niet elders geclassificeerd, Cardiologie, Vasculaire ziekten, Cardiale en vasculaire geneeskunde niet elders geclassificeerd
  • Disciplines  (University of Antwerp):Spoedgevallen
  • Onderzoekstechnieken  (University of Antwerp):Translationeel onderzoekKwaliitatief onderzoekGerandomiseerde studiesOntwikkeling van richtlijnenSystematische reviews
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise  (University of Antwerp):BeleidsmakersOnderzoekersCliniciJournalisten