< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Koen Decancq

  • Onderzoeksdoeleinden:- Multidimensionele ongelijkheid, armoede en welvaartsmeting - Welzijnsmeting en respect voor preferenties- Multivariate dependence en de copula- Oorzaken van veranderende inkomensverdelingen- Welzijnsmeting bij ouderen- Evaluatie van herverdelend en sociaal beleid
  • Trefwoorden:ARMOEDE, WELZIJN, ONGELIJKHEID, MULTIDIMENSIONALE, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
  • Onderzoekstechnieken:- micro economic theory- axiomatische normatieve theorie- meettheorie- econometrie- preferentie elicitatie
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:- academia- internationale instituties (UNDP, OESO, Wereldbank, ...)