< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Klaas Willems

  • Trefwoorden:Integral Linguistics, Syntax/Semantics Interface, The work of Eugenio Coseriu, Linguistic theories and methodologies, Meaning Philosophy and Semiotics
  • Disciplines:Linguïstiek, Theorie en methodologie van de linguïstiek, Morfologie, Pragmatiek, Semantiek, Algemene wetenschapsfilosofie, Geschiedenis en historiografie van de linguïstiek, Contrastieve linguïstiek, Logica, methodologie en epistemologie van de linguïstiek, Tekstlinguïstiek, Theoretische linguïstiek, Corpuslinguïstiek, Fenomenologie, Duitse taal, Taalfilosofie, Syntax