< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Kevin Milis

  • Onderzoeksdoeleinden:Het onderzoeken van de impact van overheidsbeleid op de economische winstgevendheid van residenti├źle microgrids, met bijzondere aandacht voor systemen voor energieopslag. Dit omvat ook het onderzoeken van verschillende elektriciteitstariefstructuren en een vergelijkende studie van de winstgevendheid van batterijopslag in verschillende Europese landen.
  • Trefwoorden:SIMULATIEMODEL, ENERGIE & KLIMAATBELEID, OPTIMALISATIE, ENERGIE-ECONOMIE, HERNIEUWBARE ENERGIE, ELEKTRICITEIT, SMART GRIDS, ELEKTRICITEITSMARKT/SECTOR, Economie en toegepaste economische wetenschappen
  • Disciplines:Elektrische energieproductie en -distributie, Hernieuwbare energie en energiesystemen, Toegepaste economie niet elders geclassificeerd, Mathematische methoden, programmeermodellen, mathematische en simulatiemodellering
  • Onderzoekstechnieken:Simulatietechnieken, wiskunde optimalisering
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Collega onderzoekers, beleidsmakers, ge├»nteresseerden in microgrids