< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Keivan Shariatmadar

  • Disciplines:Lineaire en multilineaire algebra, matrixtheorie, Nummertheorie, Benaderingen en uitbreidingen, Variatieberekening, optimale controle en optimalisatie, Integraaltransformaties, operationele calculus, Gewone differentiaalvergelijkingen, Computerwetenschappen, Operations-onderzoek en mathematisch programmeren, Systeemtheorie en -controle, Numerieke analyse, Kanstheorie, Statistiek, Machine learning en besluitvorming