< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Katrien Schaubroeck

  • Onderzoeksdoeleinden:Via literatuuronderzoek en conceptuele analyse existentiële en morele vragen onderzoeken
  • Trefwoorden:EMOTIES, LIEFDE, VOOROORDELEN, VERANTWOORDELIJKHEID, Wijsbegeerte
  • Disciplines:Feministische filosofie, Analytische filosofie, Ethische theorie, Meta-ethiek
  • Onderzoekstechnieken:conceptuele analysereflectie uit de leunstoel
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:brede publiek