< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Kathleen De Greef

  • Onderzoeksexpertise:1. Effect of immuunsupressieva op het herstel van ischemie/reperfusie van de nier en de lever bij knaagdieren. 2. Een observationele, prospectieve studie bij de mens: inschatten van de postoperatieve leeverfunctie aan de hand van een mebrofenine klaring bij pt die een hepatectomie ondergaan. 3. Prospectieve interventionele huane studie waarbij pt met een vooraf telage ingeschatte postoperatieve leverfuncti, eerst een embolisatie ondergaan.
  • Trefwoorden:REGENERATIECAPACITEIT, NIERVERWONDING, NIER REGENERATIE, ACUUT NIERFALEN, HYPOPARATHYRODOISME, LEVERZIEKTE, LEVERSTEATOSE, Geneeskunde
  • Disciplines:Anesthesiologie, Cardiale en vasculaire geneeskunde, Diagnostiek, Endocrinologie en metabole ziekten, Gastro-enterologie en hepatologie, Gerontologie en geriatrie, Gynaecologie en verloskunde, Hematologie, Immunologie, Intensieve zorgen en spoedgevallen, Laboratoriumgeneeskunde, Medische biochemie en metabolisme, Medische beeldvorming en therapie, Medische systeembiologie, Microbiologie, Moleculaire en celbiologie, Morfologische wetenschappen, Neurowetenschappen, Oncologie, Orthopedie, Otorhinolaryngologie, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Pediatrie en neonatologie, Fysiologie, Psychiatrie en psychotherapie, Regeneratieve geneeskunde, Respiratoire geneeskunde, Heelkunde, Tropische geneeskunde, Urologie en nefrologie, Andere klinische wetenschappen, Verpleegkunde, Voeding en dieetkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Mijn basisopleiding is heelkunde. Mijn expertise ligt vooral in heelkundige technieken op proefdieren; nefrectomie, leverheelkunde, darmanastomoses, ... Bloednames bij proefdieren, .... Inbedding en verwerken an weefselstalen, oppuntstellen van kleuringen op weefselstalen
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Wetenschappers Artsen