< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Karel Neels

  • Onderzoeksdoeleinden:Onderzoek in het brede domein van demografie en bevolkingsstudies, gekenmerkt door de toepassing van demografische en actuariële methoden op het vlak van sociale demografie (bv. relatievorming en -ontbinding, totale en rangspecifieke vruchtbaarheid, algehele en oorzaakspecifieke mortaliteit, interne en internationale migratie), geneeskunde (bv. preventieve gezondheidszorg, kankerbehandelingen), onderwijs (bv. schoolloopbanen, drop-out, onderwijsniveau) en arbeidsmarktprocessen (bv. activeringsmaatregelen, arbeidsintrede leefloners, arbeidsmarktuitkomsten van personen met een migratieachtergrond, werk-gezinsbalans). Gegevens over demografische en huishoudenstransities, schooloopbanen and arbeidsmarkttransities worden vervolgens tevens geïntregreerd middels cohort-componentprojecties en microsimulatiemodellen om beleid en diverse organisaties te informeren over bevolkingsdynamieken en hun implicaties.
  • Trefwoorden:DEMOGRAFIE, LONGITUDINALE ANALYSE, MULTIVARIATE STATISTIEK, MIGRATIE, POPULATIEDYNAMIEK, VRUCHTBAARHEID, ARBEIDSSOCIOLOGIE, HUISHOUDELIJKE DYNAMIEK, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Gezins- en huishoudstudies, Fertiliteit, Formele demografie, Migratie, Populatietrends en -beleid, Sociologische methodologie en onderzoeksmethoden, Sociologie van werk
  • Onderzoekstechnieken:Multivariate analyse (lineaire en generalized linear models), longitudinale analyse (attritie- en sterftetafels, discrete en continue hazard modellen voor enkenvoudige en meervoudige attritie, herhaalde gebeurtenissen en frailty modellen, multistate modellen), cohort-component projectie en model-based microsimulatiemodellen. Uitgebreide expertise in de toepassing van deze methodologie op het gebied van sociale demografie, geneeskunde, onderwijsloopbanen en arbeidsmarktprocessen.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Adviesverlening en consultancy voor beleidsmakers en organisaties op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau. Duiding bij demografische trends en bevokingsdynamiek in de media, met inbegrip van gerelateerde oorzaken en gevolgen (bv. sociaal beleid en sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarktprocessen).