< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Karel In't Hout

  • Onderzoeksexpertise:Analyse en ontwikkeling van numerieke methoden voor tijdsafhankelijke differentiaalvergelijkingen met toepassingen in de financiële wiskunde.
  • Trefwoorden:WISKUNDE, Wiskunde
  • Disciplines:Partiële differentiaalvergelijkingen, Speltheorie, economie, sociale en gedragswetenschappen, Numerieke analyse, Numerical computation
  • Onderzoekstechnieken:Wiskundige bewijzen, numerieke algoritmen, computer implementaties.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:O&O afdelingen in de industrie die differentiaalvergelijkingen gebruiken om hun processen te modelleren, met name financiële toepassingen.