< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Jurgen Del-Favero

  • Onderzoeksdoeleinden:De VIB8 onderzoeksgroep Toegepaste Moleculaire Genomica stelt zijn expertise ter beschikking aan derden. Deze expertise is op het vlak van de bioinformatica van waaruit verschillende programma's worden aangeboden, nl. SNPbox, novoSNP en MAQs. Naast deze bioinformatica expertise wordt ook de genetische en genomische expertise binnen de AMG onderzoeksgroep aangeboden aan derden. Hieronder vallen het uitvoeren van STR gebaseerde humane genomische zoektochten; het isoleren, identificeren en genotyperen van STR merkers en SNPs; het uitvoeren van hoge doorvoer sequensen en genotypering projecten; ondersteuning en uitwerken van multiplex PCR toepassingen; het aanmaken van kwantitatieve PCR multiplex assays.
  • Trefwoorden:BIOTECHNOLOGIE, HOGE DOORVOER-ANALYSE, SEQUENCING, MULTIPLEX PCR, GENETICA, FUNCTIONELE GENOMICS, BIO-INFORMATICA, GENOTYPERING, Scheikunde
  • Disciplines:Scientific computing, Bio-informatica en computationele biologie, Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie, Maatschappelijke gezondheidszorg, Publieke medische diensten
  • Onderzoekstechnieken:De onderzoekstechnieken die ter beschikking worden gesteld vanuit de Toegepast Moleculaire Genomica groep zijn state of the art technieken in sequensen en genotypering van zowel STR en SNP merkers. Enkele van onze onderzoekstechnieken zijn ontwikkeld binnen de AMG groep en daarom uniek in de wereld (bv. Kwantitatieve, multiplex PCR reacties). Samenwerkingen zijn mogelijk in het onderzoeksveld van de genetica en genomica van complexe ziekten.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:De gebruikers van de AMG expertise zijn te vinden in de academische wereld als in de industrie. Kleinere projecten zoals het isoleren, identificeren en genotyperen van STR merkers komen vooral uit de academische wereld. Projecten met de industrie situeren zich vooral op het uitvoeren van grote genotyperingsprojecten. De DNA analyse programma's zijn gegeerd in zowel de academische als de industriële groepen.