< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Julie Sevenans

  • Onderzoeksdoeleinden:1. Ik maakte mijn doctoraat over de relatie tussen media en politiek. De focus lag op agendasetting, i.e. de mate waarin de media invloed uitoefenen op de thema's waarmee politici bezig zijn. 2. Mijn huidig onderzoek gaat vooral over politieke vertegenwoordiging en ongelijkheid in vertegenwoordiging. Centrale vragen zijn: Hoe reactief zijn politici ten opzichte van de publieke opinie? Wordt er bij beleidskeuzes minder rekening gehouden met de voorkeuren van zwakkere groepen (e.g. armsten, laagopgeleiden, vrouwen) dan met sterkere groepen?
  • Trefwoorden:POLITIEKE VERTEGENWOORDIGING, MEDIA EN POLITIEK, Politieke en sociale wetenschappen
  • Disciplines:Toegepaste sociologie, Demografie, Beleid en administratie, Sociale verandering, Sociale psychologie, Sociale stratificatie, Sociale theorie en sociologische methoden, Sociaal werk, Sociologie van levensloop, gezin en gezondheid, Sociologie van organisaties en beroepen, Andere sociologie en antropologie, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Economische geografie, Menselijke geografie, Recreatie, vrijetijdsbesteding en toeristische geografie, Stedelijke en regionale geografie, Andere sociale en economische geografie, Communicatiewetenschappen, Journalistiek en professioneel schrijven, Media studies, Andere media en communicatie, Productontwikkeling, Andere sociale wetenschappen
  • Onderzoekstechnieken:Inhoudsanalyse Surveys Survey-experimenteel onderzoek Elite-onderzoek (bevragen van politici)
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Journalisten Politici