< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Julie Carlier

  • Trefwoorden:stedelijke-rurale transformaties, duurzame ontwikkeling, mondiale en lokale processen, sociale verandering, verzet, (grond)bezit, grondstoffen, internationale handel, sociale bewegingen, mondialisering, migratie, land, burgerschap, post-ontwikkeling
  • Disciplines:Mensenrechtenwetgeving, Milieupolitiek, Ontwikkelingsstudies, Politiek van de Europese Unie, Sociale bewegingen en collectieve actie, Globalisering, Consumptie, sparen, productie, investeringen, arbeidsmarkten en informele economie, Sociaal-economische geschiedenis, Wereldgeschiedenis, Sociale verandering, Burgerschap, Politieke ongelijkheid, Veiligheid, vrede en conflicten, Internationale politiek, Politieke economie, Admiciteit en immigratie, Mensenrechten en justitie